VAD ÄR KBT?

KBT, kognitiv beteendeterapi, är en psykoterapeutisk behandlingsmetod som innebär att man arbetar med att förändra tankar, beteenden och handlingsmönster som inte är hjälpsamma för dig och därför kan leda till att du inte mår bra psykisk.  

KBT är en strukturerad och aktiv psykoterapi som är mer inriktad på nuet och på framtiden än på det förflutna. Under de första sessionerna när vi träffas gör vi tillsammans en kartläggning av din situation, beteenden och tankar; en s.k. beteendeanalys och då bestämmer vi också oss för vad det är vi ska jobba med tillsammans.

Vanligtvis träffas klienten och terapeuten 5 – 20 gånger och varje session omfattar ca 45 minuter. En session brukar innehålla ungefär följande:

  • Kort summering av hur den gångna veckan har varit.
  • Genomgång av hemuppgifter.
  • Val av tema för sessionen.
  • Arbete med temat utifrån KBT-tekniker.
  • Kort sammanfattning av sessionen.
  • Val av hemuppgifter till nästa session.


I KBT finns flera olika tekniker som är evidensbaserade och vi använder oss av de tekniker som fungerar bäst för det du vill ha hjälp med. Några exempel på vanliga KBT-tekniker:

Exponering: Vid ångestproblemtik är exponering en teknik som har mycket evidens.Exponeringen går ut på att man aktivt utsätter sig för ångestväckande situationer som man normalt undviker, antingen i fantasin eller i verkligheten. Vid ångest reagerar vår hjärna för fara i situationer som normalt inte är farliga för oss tex åka tunnelbana och syftet med exponering är att göra en nyinlärning så hjärnan inte längre reagerar som vid fara i den situationen.

Beteendeaktivering: Vid depression är det vanligt att vi minskar eller helt slutar göra de saker som vi normalt brukar tycka om att göra tex träffa våra vänner. I KBT:n kallar vi det att vi tappar kontakten med de positiva förstärkarna i vårt liv, vilket bidrar till att fördjupa depressionen.I beteendeaktiveringen jobbar vi tillsammans med att öka på det som vi värderar och finner nöje i normalt när vi inte är deprimerade, vilket gör att depressionen minskar.

Kognitiva tekniker: Vi tittar på vilka tankar du har om dig själv, andra och världen och hur dessa påverkar ditt beteende. Det handlar inte om att "tänka positivt"utan snarare om att få ett mer balanserat tankeinnhåll. Bara för att vi tänker något om oss själva är det nödvändigtvis inte sant och vi tittar på vilka tankar som är hjälpsamma för oss och vilka som inte är det.

Mindfulness: I mindfulness tränar vi genom olika övningar på att vara medvetet närvarande i nuet. Man tänker att genom att vara medvetet närvarande kan man bli friare att välja hur man vill agera på det som händer i tankar, känslor och kropp. Mindfulness har goda effekter bla gällande stressrelaterade besvär samt för att förebygga återfall i depression.