I samarbete med:

Dig:
KBT- Om du har ångest (Tex panikångest, socialfobi, PTSD-posttraumatisk stressyndrom), depression, sömn-,smärt- eller stressproblematik eller vill lära dig för att hantera svårigheter vid neuropsykiatriska funktions- nedsättningar så kan KBT vara något för dig. Vi börjar med ett kartläggande samtal där vi tittar på hur det ser ut för just dig och vilka tankar och beteenden du tycker du har för mycket respektive för lite av. Vi jobbar sedan med olika evidensbaserade KBT-tekniker för att du ska kunna leva ditt liv utifrån det som du värderar som viktigt.( Se under flik KBT för mer information.)
Coachning: Ibland behöver vi ett bollplank för att komma vidare på vår väg. Kanske är du i ett vägskäl i livet och inte vet vart eller hur du ska gå vidare? Det kan gälla stora som små frågor och hela livet eller bara vissa delar av det. Kanske har du ett mål som du inte vet hur du ska nå? Då kan coachning vara något för dig. Det kan gälla både din personliga och yrkesmässiga utveckling.

Paret:
Parterapi:
Att vara i ett parförhållande är inte alltid lätt. Det är inte ovanligt att den glädje och närhet man kände i början förbyts mot svårigheter av olika slag. Det kan t.ex. handla om att man får allt svårare att prata med varandra, ett sexliv som inte fungerar, svartsjuka, otrohet eller olika värderingar som påverkar hur man prioriterar i livet. Ibland kan man behöva någon utomstående till hjälp.
När vi samarbetar med er som par använder vi oss av en metod som heter IBCT. ( (Intergrative Behavioral Couples Therapy). Det är en metod som har sitt ursprung i beteendeterapi där man traditionellt jobbat med att ändra och öka på positiva beteenden mot varandra i paret.
Det man märkte var att fokuseringen på att förändra beteende ibland gav motsatt effekt och att de par som har det bra ihop ofta är bättre på att kompromissa, samarbeta och anpassa sig till varandra. Så det man gjorde när man utvecklade IBCT var att man istället för förändring betonade acceptans. Det kan ju så här vid första anblicken låta konstigt, men tanken är att ju mer man försöker att förändra det man tycker är ett problematiskt beteende hos den andra partnern, ju mer står partnern emot förändring och konflikten trappas upp. I IBCT kallar man detta ”Polariseringsprocess” och är något som många av oss som varit i en parrelation kan känna igen. I stället för att man tittar på specifika beteenden tittar man på teman i konfliktsituationer som paret ofta hamnar i.Man börjar med att tillsammans med terapeuten titta på: Hur kan det ha blivit så här? Terapeuten träffar paret tillsammans, men har också individuella samtal med båda parterna. I de kommande samtalen utgår man sedan från en konfliktsituation som uppkommit under veckan. Man använder sig av olika tekniker för att få till en förståelse för den andra som också kan leda till en större acceptans samt tekniker för att kunna kommunicera bättre med varandra, lösa problem och göra mer av det som partnern upplever som positivt.

Företaget:

Arbetslivsinriktad rehabilitering-
Kraven på arbetsgivare har ökat när det gäller rehabilitering och den psykosociala miljön. Mitt specialområde är att jobba med ett arbetslivsperspektivet i de samtal jag har med fokus på att förhindra sjukskrivning eller främja återgång till arbete. Det kan också handla om att hitta en ny väg i arbetslivet eller vara ett stöd för dig som arbetsgivare i processen. Det kan gälla allt ifrån ett enstaka samtal till längre uppdrag, beroende på hur ert behov ser ut just nu.

Samtalsstöd vid omställning- Att bli uppsagd och befinna sig i en situation där ens arbetsliv ändras utanför ens egen kontroll kan innebära en kris där man kan behöver få hjälp för att må så bra som möjligt och att komma vidare i sin process. Här jobbar vi ofta i samarbete med olika omställningsorganisationer och företag som jobbar med omställning.Ledarskapsutveckling/coachning:
I coachningen gör vi en individuell kartläggning av de mål man önskar uppnå och de värderingar som man vill arbeta efter i sitt ledarskap. Vi arbetar med strategier för en varaktig förändring och för att man ska kunna vara den ledare som man vill vara. Coachningen bygger främst på inlärningspsykolgiska principer som är gediget förankrade i forskning. I coachning finns också möjlighet att ta upp och få handledning på situationer som uppkommer i arbetet som ledare.


Arbetsgruppen:
Handledning-
Vi erbjuder driftshandledning och är särskilt specialiserade på socialtjänst och arbetsmarknadsområdet, både privata och offentliga aktörer.Det kan handla om ärendehandledning, men kan också vara frågor t.ex. kring bemötande, etiska dilemman och konfliktsituationer eller processen i gruppen. Handledningen kan även innehålla inslag av utbildning i KBT t.ex. utifrån metoden MI (Motiverande samtal) eller annan samtalsteknik. Vi utgår från de behov som finns i just er arbetsgrupp.

Vi erbjuder även Föreläsningar/Workshops inom området psykisk ohälsa.Tillsammans med er skräddarsyr vi innehållet så att det ska passa just ert syfte.